Mivel foglalkozunk?

Általános feladatok:

 • Kapcsolattartás a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, ÁNTSZ-szel
 • Cég képviselete az említett hatóságoknál
 • Jogszabályfigyelés
 • Környezetvédelmi szabályzat elkészítése
 • Környezetvédelmi oktatások a Cég alkalmazottai számára

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 • Nyilvántartó rendszer kidolgozása a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan
 • Veszélyes hulladékok elszállítására megfelelő átvevő kiválasztása
 • Gyűjtési rendszer kialakításában segítség nyújtása
 • Éves jelentés készítése és benyújtása az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség felé
 • Anyagmérleg készítés
 • Hulladékgazdálkodási terv elkészítése és rendszeres felülvizsgálata

Levegőtisztaság-védelmi feladatok:

 • Éves jelentések (LM) elkészítése és benyújtása az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé
 • Új légszennyező pontforrás engedélyeztetése (LAL)
 • Légszennyező pontforrások mérésére megfelelő, akkreditált szervezet kiválasztása

Felszíni vizek védelmével kapcsolatos feladatok:

 • Vízjogi engedélyeztetésben történő közreműködés, befogadó nyilatkozat megszerzése
 • Önellenőrzési terv elkészítése

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos feladatok:

 • Hatósági bejelentések elvégzése
 • Engedélyeztetés

Veszélyes anyagok és készítményekkel kapcsolatos feladatok:

 • Bejelentés ÁNTSZ felé
 • Regisztráció az OKK-OKBI felé
 • Új veszélyes anyag vagy készítmény beszerzése esetén környezetvédelmi szempontú véleményezése

Egyéb mérnöki feladatok:

 • meglévő szennyvízkezelő létesítmények felülvizsgálata, racionalizálása
 • fejlesztési koncepciók, tanulmánytervek készítése
 • beruházási javaslatok készítése gazdaságossági számításokkal
 • laboratóriumi munkák
 • egyedi technológiák fejlesztése, adaptálása
 • szennyvíz elhelyezés, hasznosítási módok, illetve befogadók vizsgálata
 • kiviteli tervezés, szakági és technológiai tervezés
 • előkalkulációk, költségvetések elkészítése
 • pénzügyi támogatási lehetőségek felkutatása, támogatási pályázatok készítése
 • beruházás szervezés
 • műszaki ellenőrzés